سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر زیتکس

کنترل پانل آدرس‌پذیر ZX-P 1000 AD زیتکس

ZX-P 1000 AD
کنترل پانل آدرس پذیر


دستگاه مرکزی آدرس پذیر دستگاه مرکزی آدرس پذیر

تکرار کننده آدرس‌ پذیر ZX-R 2000 AD زیتکس

ZX-R 2000 AD
تکرار کننده آدرس پذیر


تکرار کننده آدرس پذیر تکرار کننده آدرس پذیر

گیت وی آدرس پذیر ZX-G 1000 AD زیتکس

ZX-G 1000 AD
گیت وی آدرس پذیر


گیت وی آدرس پذیر
گیت وی آدرس پذیر

دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر ZX-HSD 6000 AD زیتکس

    ZX-HSD 6000 AD
دتکتور ترکیبی دود و حرارت

حساس به حرارت حساس به حرارت حساس به دود حساس به دود

دتکتور دودی آدرس پذیر ZX-SD 8000 AD زیتکس

    ZX-SD 8000 AD
دتکتور دودی آدرس پذیر

حساس به دود حساس به دود

دتکتور حرارتی آدرس پذیر ZX-HD 7000 AD زیتکس

    ZX-HD 7000 AD
دتکتور حرارتی آدرس پذیر

حساس به حرارت
حساس به حرارت

ماژول زون کانونشنال آدرس پذیر ZX-MCZ 3000 AD زیتکس

    ZX-MCZ 3000 AD
ماژول زون کانونشنال آدرس پذیر

رله خروجي تحريك تجهيزات بيروني رله خروجي تحريك تجهيزات بيروني رابط سيستم آدرس پذير و كانونشنال رابط سيستم آدرس پذير و كانونشنال

ماژول خروجی آدرس پذیر ZX-MO 3000 AD زیتکس

    ZX-MO 3000 AD
ماژول خروجی ادرس پذیر

رله خروجي تحريك تجهيزات بيروني رله خروجي تحريك تجهيزات بيروني

ماژول ورودی آدرس پذیر ZX-MI 3000 AD زیتکس

    ZX-MI 3000 AD
ماژول ورودی آدرس پذیر

رابط سيستم آدرس پذير و كانونشنال رابط سيستم آدرس پذير و كانونشنال

ماژول ورودی / خروجی آدرس پذیر ZX-MI/O 3000 AD زیتکس

    ZX-MI/O 3000 AD
ماژول ورودی / خروجی آدرس پذیر

رله خروجي تحريك تجهيزات بيروني رله خروجي تحريك تجهيزات بيروني رابط سيستم آدرس پذير و كانونشنال رابط سيستم آدرس پذير و كانونشنال

پروگرمر آدرس پذیر ZX-MP 1.0 زیتکس

    ZX-MP 1.0
پروگرمر آدرس پذیر

رله خروجي تحريك تجهيزات بيروني رله خروجي تحريك تجهيزات بيروني رابط سيستم آدرس پذير و كانونشنال رابط سيستم آدرس پذير و كانونشنال

ZX-S1_2

    ZX-S1
اسپری تست دتکتور دود

شبیه سازی دود حاصل از حریق شبیه سازی دود حاصل از حریق

آژیر فلاشر آدرس پذیر ZX-SS 5500 AD زیتکس

    ZX-SS 5500 AD
آژیر فلاشر آدرس‌پذیر

هشدار دهنده صوتی هشدار دهنده صوتیهشدار دهنده نوری هشدار دهنده نوری

آژیر آدرس پذیر ZX-S 5000 AD زیتکس

    ZX-S 5000 AD
آژیر آدرس پذیر

هشدار دهنده صوتی هشدار دهنده صوتی

شستی آدرس‌پذیر ZX-CP 4000 AD زیتکس

    ZX-CP 4000 AD
شستی آدرس پذیر

حساس به فشار حساس به فشار

اسکریپت مربوط به آیکون های حساسیت ها

سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر زیتکس

zitex-search-icon
ما را دنبال کنید.
کد آیکون
زیتکس اولین تولید کننده آدرس پذیر
zitex-search-icon

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آرمان ایمن ایرانیان (صنایع الکترونیک زیتکس) می‌باشد و هرگونه کپی برداری از آن ممنوع است.

.