مدیا های تبلیغاتی محصولات زیتکس

دانلود فایل های تبلیغاتی سری آدرس پذیر زیتکس
کنترل پانل آدرس‌پذیر ZX-P 1000 AD زیتکس


ZX-P 1000 AD
دستگاه مرکزی آدرس پذیر


تکرار کننده آدرس‌ پذیر ZX-R 2000 AD زیتکس


ZX-R 2000 AD
تکرار کننده آدرس پذیر


کنترل پانل کانونشنال ZX-1800-N زیتکس


ZX-1800 N
کنترل پنل کانونشنال


کنترل پانل کانونشنال ZX-N 10Pro زیتکس


ZX-N 10 Pro
کنترل پنل کانونشنال


دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر ZX-HSD 6000 AD زیتکس

ZX-HSD 6000 AD
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر

دتکتور دودی آدرس پذیر ZX-SD 8000 AD زیتکس

ZX-SD 8000 AD
دتکتور دودی آدرس پذیر

دتکتور حرارتی آدرس پذیر ZX-HD 7000 AD زیتکس

ZX-HD 7000 AD
دتکتور حرارتی آدرس پذیر

دتکتور ترکیبی دود و حرارت ZI-HSD 1020 زیتکس

ZI-HSD 1020
دتکتور ترکیبی دود و حرارت کانونشنال

دتکتور ترکیبی کانونشنال ZI-HSD 1015 زیتکس

ZI-HSD 1015
دتکتور ترکیبی دود و حرارت کانونشنال

دتکتور دودی کانونشنال ZI-S 820 زیتکس

ZI-S 820
دتکتور دودی کانونشنال

ZI-S-817_5

ZI-S 817
دتکتور دودی کانونشنال

دتکتور دودی ZI-S 815 زیتکس

ZI-S 815
دتکتور دودی کانونشنال

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 720 زیتکس

ZI-H 720
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی کانونشنال

ZI_H-717_4

ZI-H 717
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی کانونشنال

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 715 زیتکس

ZI-H 715
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی کانونشنال

دتکتور گاز ZI-G 915 زیتکس

ZI-G 915
دتکتور گاز کانونشنال

ماژول زون کانونشنال آدرس پذیر ZX-MCZ 3000 AD زیتکس

ZX-MCZ 3000 AD
ماژول زون کانونشنال آدرس پذیر

ماژول ورودی / خروجی آدرس پذیر ZX-MI/O 3000 AD زیتکس

ZX-MI/O 3000 AD
ماژول ورودی/خروجی آدرس پذیر

ماژول خروجی آدرس پذیر ZX-MO 3000 AD زیتکس

ZX-MO 3000 AD
ماژول خروجی آدرس پذیر

ماژول ورودی آدرس پذیر ZX-MI 3000 AD زیتکس

ZX-MI 3000 AD
ماژول ورودی آدرس پذیر

آژیر فلاشر آدرس پذیر ZX-SS 5500 AD زیتکس

ZX-SS 5500 AD
آژیر فلاشر آدرس‌پذیر

آژیر آدرس پذیر ZX-S 5000 AD زیتکس

ZX-S 5000 AD
آژیر آدرس پذیر

آژیر فلاشر کانونشنال ZI-SS 88 زیتکس

    ZI-SS 88
آژیر فلاشر کانونشنال

آژیر فلاشر کانونشنال ZI-SS 81 زیتکس

    ZI-SS 81
آژیر فلاشر کانونشنال

ZI-R-80-Perspective-View

    ZI-R 80
ریموت اندیکاتور کانونشنال

اسپری تست دتکتور دود ZX-S 1 زیتکس

    ZX-S1
اسپری تست دتکتور دود

zitex-search-icon
ما را دنبال کنید.
کد آیکون
زیتکس اولین تولید کننده آدرس پذیر
zitex-search-icon

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آرمان ایمن ایرانیان (صنایع الکترونیک زیتکس) می‌باشد و هرگونه کپی برداری از آن ممنوع است.

.