مدیا های تبلیغاتی محصولات زیتکس

دانلود فایل های تبلیغاتی سری آدرس پذیر زیتکس
کنترل پانل آدرس‌پذیر ZX-P 1000 AD زیتکس
ZX-P 1000 AD
دستگاه مرکزی آدرس پذیر
تکرار کننده آدرس‌ پذیر ZX-R 2000 AD زیتکس
ZX-R 2000 AD
تکرار کننده آدرس پذیر
گیت وی آدرس پذیر ZX-G 1000 AD زیتکس
ZX-G 1000 AD
گیت وی آدرس پذیر
کنترل پانل کانونشنال ZX-1800-N زیتکس
ZX-1800 N
کنترل پنل کانونشنال
کنترل پانل کانونشنال ZX-N 10Pro زیتکس
ZX-N 10 Pro
کنترل پنل کانونشنال
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر ZX-HSD 6000 AD زیتکس
ZX-HSD 6000 AD
دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر
دتکتور دودی آدرس پذیر ZX-SD 8000 AD زیتکس
ZX-SD 8000 AD
دتکتور دودی آدرس پذیر
دتکتور حرارتی آدرس پذیر ZX-HD 7000 AD زیتکس
ZX-HD 7000 AD
دتکتور حرارتی آدرس پذیر
دتکتور ترکیبی دود و حرارت ZI-HSD 1020 زیتکس
ZI-HSD 1020
دتکتور ترکیبی دود و حرارت کانونشنال
دتکتور ترکیبی کانونشنال ZI-HSD 1015 زیتکس
ZI-HSD 1015
دتکتور ترکیبی دود و حرارت کانونشنال
دتکتور دودی کانونشنال ZI-S 820 زیتکس
ZI-S 820
دتکتور دودی کانونشنال
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 715 زیتکس
ZI-H 715
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی کانونشنال
دتکتور دودی ZI-S 815 زیتکس
ZI-S 815
دتکتور دودی کانونشنال
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 720 زیتکس
ZI-H 720
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی کانونشنال
دتکتور مونوکسید کربن کانونشنال ZI-CO 930 زیتکس
ZI-CO 930
دتکتور مونوکسید کربن کانونشنال
دتکتور گاز کانونشنال ZI-G 915 زیتکس
ZI-G 915
دتکتور گاز کانونشنال
ماژول زون کانونشنال آدرس پذیر ZX-MCZ 3000 AD زیتکس
ZX-MCZ 3000 AD
ماژول زون کانونشنال آدرس پذیر
ماژول ورودی / خروجی آدرس پذیر ZX-MI/O 3000 AD زیتکس
ZX-MI/O 3000 AD
ماژول ورودی/خروجی آدرس پذیر
ماژول خروجی آدرس پذیر ZX-MO 3000 AD زیتکس
ZX-MO 3000 AD
ماژول خروجی آدرس پذیر
ماژول ورودی آدرس پذیر ZX-MI 3000 AD زیتکس
ZX-MI 3000 AD
ماژول ورودی آدرس پذیر
آژیر فلاشر آدرس پذیر ZX-SS 5500 AD زیتکس
ZX-SS 5500 AD
آژیر فلاشر آدرس‌پذیر
آژیر آدرس پذیر ZX-S 5000 AD زیتکس
ZX-S 5000 AD
آژیر آدرس پذیر
آژیر فلاشر کانونشنال ZI-SS 88 زیتکس
ZI-SS 88
آژیر فلاشر کانونشنال
آژیر فلاشر کانونشنال ZI-SS 81 زیتکس
ZI-SS 81
آژیر فلاشر کانونشنال
ZI-R 80
ریموت اندیکاتور کانونشنال
پروگرمر آدرس پذیر ZX-MP 1.0 زیتکس
ZX-MP 1.0
پروگرمر آدرس پذیر
اسپری تست دتکتور دود ZX-S 1 زیتکس
ZX-S1
اسپری تست دتکتور دود
zitex-search-icon
ما را دنبال کنید.
کد آیکون
زیتکس اولین تولید کننده آدرس پذیر
zitex-search-icon

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آرمان ایمن ایرانیان (صنایع الکترونیک زیتکس) می‌باشد و هرگونه کپی برداری از آن ممنوع است.

.