راهنمای نصب محصولات آدرس پذیر زیتکس

اسکریپت کنترل فیلتر کلیدها اینجاست
کنترل پانل آدرس‌پذیر ZX-P 1000 PRO AD زیتکس


ZX-P 1000 PRO AD
کنترل پانل آدرس پذیر


کنترل پانل آدرس‌پذیر ZX-P 1000 AD زیتکس


ZX-P 1000 AD
کنترل پانل آدرس پذیر


تکرار کننده آدرس‌ پذیر ZX-R 2000 AD زیتکس


ZX-R 2000 AD
تکرار کننده آدرس پذیر


گیت وی آدرس پذیر ZX-G 1000 AD زیتکس


ZX-G 1000 AD
گیت وی آدرس پذیر


دتکتور ترکیبی دود و حرارت آدرس پذیر ZX-HSD 6000 AD زیتکس

    ZX-HSD 6000 AD
دتکتور ترکیبی دود و حرارت

دتکتور دودی آدرس پذیر ZX-SD 8000 AD زیتکس

    ZX-SD 8000 AD
دتکتور دودی آدرس پذیر

دتکتور حرارتی آدرس پذیر ZX-HD 7000 AD زیتکس

    ZX-SD 7000 AD
دتکتور حرارتی آدرس پذیر

ماژول زون کانونشنال آدرس پذیر ZX-MCZ 3000 AD زیتکس

    ZX-MCZ 3000 AD
ماژول زون کانونشنال آدرس پذیر

ماژول خروجی آدرس پذیر ZX-MO 3000 AD زیتکس

    ZX-MO 3000 AD
ماژول خروجی ادرس پذیر

ماژول ورودی آدرس پذیر ZX-MI 3000 AD زیتکس

    ZX-MI 3000 AD
ماژول ورودی آدرس پذیر

ماژول ورودی / خروجی آدرس پذیر ZX-MI/O 3000 AD زیتکس

    ZX-MI/O 3000 AD
ماژول ورودی / خروجی آدرس پذیر

آژیر فلاشر آدرس پذیر ZX-SS 5500 AD زیتکس

    ZX-SS 5500 AD
آژیر فلاشر آدرس‌پذیر

آژیر آدرس پذیر ZX-S 5000 AD زیتکس

    ZX-S 5000 AD
آژیر آدرس پذیر

شستی آدرس‌پذیر ZX-CP 4000 AD زیتکس

    ZX-CP 4000 AD
شستی آدرس پذیر

ZX-S1_2

    ZX-S 1
اسپری تست دتکتور دود

اسکریپت مربوط به آیکون های حساسیت ها
zitex-search-icon
ما را دنبال کنید.
کد آیکون
زیتکس اولین تولید کننده آدرس پذیر
zitex-search-icon

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آرمان ایمن ایرانیان (صنایع الکترونیک زیتکس) می‌باشد و هرگونه کپی برداری از آن ممنوع است.

.